By_myslf (josh Abraham & Mike Shinoda) lyrics

img